Педагогам зменшили паперову роботу

2 хвилини
Педагогам зменшили паперову роботу

МОН пропонує взяти до відома приблизний перелік документів, що створюються під час діяльності установ загальної середньої освіти, із зазначенням термінів зберігання.

Як пояснили у відомстві, на підставі цього переліку заклад відтепер буде формувати номенклатуру справ таким чином, щоб облік і зберігання були оптимізованими, а пошук потрібної інформації - оперативним.

При цьому з Інструкції вилучено застарілі і неактуальні вимоги по підготовці документів за допомогою табуляції.

ВЖЕ НЕ ТРЕБА. Деякі документи відтепер можуть створюватися тільки за рішенням педагогічної ради навчального закладу і мати довільну форму і структуру.Ето, наприклад:

- плани роботи класних керівників, вихователів, бібліотекарів, методичних об'єднань, гуртків, спортивних секцій;

- поурочні плани, складені на основі календарно-тематичних.

Довільній формі ОТРИМАЛИ календарно-тематичні плани. Тепер головна вимога до них - відповідність навчальній програмі.

ВИЛУЧЕНІ ПОЛОЖЕННЯ. Норми по шкільному документообігу більше не передбачають:

- положення про створення документів за допомогою табуляції;

- машинописний спосіб вказівки виду документа;

- фіксацію створених документів на магнітних носіях;

- вимоги щодо зберігання всієї ділової документації в спеціально обладнаних шафах.

ПВідстояти повинні зберігатися наступні документи:

1 Статут установи (до ліквідації закладу).

2 Накази керівника по основній діяльності.

3 Штатний розклад.

4 Положення про структурні підрозділи установи (при їх наявності).

5 Протоколи загальних зборів (конференції) трудового колективу.

6 Протоколи засідань педагогічної ради, атестаційної комісії тощо.

7 Колективний договір.

8 Документи (свідоцтва, акти, договори) на землю, споруди, майно, на право володіння, користування, розпорядження майном.

9 Освітні програми установи.

10 Приймально-здавальні акти з усіма додатками, складені при зміні керівника установи.

11 Паспорт закладу.

12 Звернення (пропозиції, заяви, скарги) громадян та документи (листи, довідки, акти) по їх розгляду.

13 Журнал реєстрації (електронна база) наказів по основній діяльності.

14 Інвентарна книга бібліотечного фонду (при наявності бібліотеки).

ДО ЗАМІНИ НОВИМИ повинні зберігатися наступні документи:

1 Робочий навчальний план закладу.

2 Розклад навчальних занять.

3 Освітні програми установи.

Читайте также