Україна в складі двох комісій при ООН

4 хвилини
Україна в складі двох комісій при ООН
Україну було обрано до складу двох комісій при ООН - в Комісію з наркотичних засобів (КНС) з 2020 по 2023 роки і Комісію з народонаселення і розвитку (КНР) з 2020 по 2024 роки. Про це повідомляє УНН з посиланням на мікроблог Постійного представництва України при ООН в Twitter.

"Сьогодні Україна була обрана в Комісію з наркотичних засобів (2020-2023 рр.) І Комісію з народонаселення і розвитку (2020-2024 рр.)", - повідомили в представництві.

Комісія з народонаселення та розвитку є однією з десяти функціональних комісій Економічної і соціальної ради ООН (ЕКОСОР ООН).

Мета Комісії з народонаселення і розвитку - діяльність по виконанню Програми дій Міжнародної конференції з народонаселення та розвитку. Комісія здійснює моніторинг, аналіз і оцінку впровадження Програми дій на національному, регіональному та міжнародному рівнях, консультує ЕКОСОР з таких питань, як проблеми і тенденції народонаселення, інтеграція стратегій народонаселення і розвитку, а також пов'язані з населенням політики і програми розвитку.

Крім того, вона надає консультації і допомогу системі ООН, урядам іншим організаціям з питань народонаселення і розвитку.

Комісія складається з представників 47 держав-членів ООН, які обираються ЕКОСОР на чотирирічний період на основі географічного розподілу. Представники повинні мати відповідний досвід в області народонаселення і розвитку. До 1994 року Комісія проводила засідання кожні два-три роки, а нині - один раз на рік.

У свою чергу, до складу Комісії з наркотичних засобів входять держави - члени ООН, що представляють різні географічні регіони і основні правові системи світу. Україна - член Комісії по 1994.

Як спостерігачі в роботі КНС беруть участь держави - не члени ООН (Ватикан і Швейцарія), а також спостерігачі від Палестини. Повноваження Комісії визначені в Статуті ООН, ст. 5 і 8 Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 і в ст. 17 Конвенції про психотропні речовини 1971.

Так, відповідно до ст. 8 Єдиної конвенції 1961 Комісія має право: а) вносити зміни в усі Списки наркотичних засобів; б) звертати увагу Міжнародного співтовариства з контролю за наркотиками на обставини, які можуть мати відношення до його компетенції; в) давати рекомендації щодо реалізації цілей і до відний.

Єдиної конвенції 1961, включаючи програми наук, досліджень і обмін інформацією; г) звертати увагу держав, які не є учасниками Єдиної конвенції 1961, на постанови і рекомендації, які приймає Комісія на підставі цієї конвенції, з тим щоб вони розглянули питання про прийняття відповідних заходів.

Комісія брала активну участь: у підготовці та прийнятті всіх основних міжнародних договорів з наркотичних засобів і психотропних речовин, боротьбі з їх незаконним обігом; в підготовці міжнародних форумів з проблем наркотиків, зокрема в організації 20-й спеціальній сесії ГА ООН (червень. 1998), присвяченій боротьбі з незаконним обігом наркотиків.

Всі постанови і рекомендації КНС (за винятком постанов про зміни в списках наркотичних засобів), приймаються на підставі ст. 8 Єдиної конвенції 1961, підлягають затвердженню ЕКОСОР або ГА ООН в тому ж порядку, що і ін. Постанови і рекомендації КНС.

На регіональному (субрегіональному) рівні діють допоміжні органи Комісії - наради керівників національних установ по забезпеченню реалізації законодавчих актів про наркотики. Комісія проводить свої щорічні сесії у Віденському міжнародному центрі в Відні (Австрия).Читайте также